Βίδες ξύλου Ορείχαλκος Κεφαλή βύθισης TF Διασπασμένη DIN 97

Βίδες ξύλου Ορείχαλκος Κεφαλή βύθισης TF Διασπασμένη DIN 97

Βίδες ξύλου Ορείχαλκος Κεφαλή βύθισης TF Διασπασμένη DIN 97