Βίδες ξύλου Ορείχαλκος Οβάλ βυθιζόμενη κεφαλή TFB Διασπασμένη

Βίδες ξύλου Ορείχαλκος Οβάλ βυθιζόμενη κεφαλή TFB Διασπασμένη

Βίδες ξύλου Ορείχαλκος Οβάλ βυθιζόμενη κεφαλή TFB Διασπασμένη