Βίδες ξύλου Χρωμιωμένος χάλυβας Οβάλ βυθιζόμενη κεφαλή TFB

Βίδες ξύλου Χρωμιωμένος χάλυβας Οβάλ βυθιζόμενη κεφαλή TFB

Βίδες ξύλου Χρωμιωμένος χάλυβας Οβάλ βυθιζόμενη κεφαλή TFB