Ροδέλα Επίπεδη Σειρά Z (Στενή)

Ροδέλα Επίπεδη Σειρά Z (Στενή)

Ροδέλα Επίπεδη Σειρά Z (Στενή)