Κάλυμμα κεφαλής ΓΥΡΟΣ. Ορείχαλκος Διάμετρος 15 ΣΤΕΛΕΧΟΣ

Κάλυμμα κεφαλής ΓΥΡΟΣ. Ορείχαλκος Διάμετρος 15 ΣΤΕΛΕΧΟΣ

Κάλυμμα κεφαλής ΓΥΡΟΣ. Ορείχαλκος Διάμετρος 15 ΣΤΕΛΕΧΟΣ