Δακτύλιος Εξωτερικό DIN 471

Δακτύλιος Εξωτερικό DIN 471 - Fixomax

Δακτύλιος Εξωτερικό DIN 471