Ροδέλα στεγανοποίησης με παρέμβυσμα από νεοπρένιο EPDM και

Ροδέλα στεγανοποίησης με παρέμβυσμα από νεοπρένιο EPDM και

Ροδέλα στεγανοποίησης με παρέμβυσμα από νεοπρένιο EPDM και