Βίδες ξύλου Οβάλ βυθιζόμενη κεφαλή TFB Διασπασμένη DIN 95 DIN 95

Βίδες ξύλου Οβάλ βυθιζόμενη κεφαλή TFB Διασπασμένη DIN 95 DIN 95

Βίδες ξύλου Οβάλ βυθιζόμενη κεφαλή TFB Διασπασμένη DIN 95 DIN 95