Βίδες ξύλου Οβάλ βυθιζόμενη κεφαλή TFB Βίδα Pozi DIN 7995

Βίδες ξύλου Οβάλ βυθιζόμενη κεφαλή TFB Βίδα Pozi DIN 7995

Βίδες ξύλου Οβάλ βυθιζόμενη κεφαλή TFB Βίδα Pozi DIN 7995