Βίδες ξύλου στρογγυλή κεφαλή τετράγωνος λαιμός Κοίλο

Βίδες ξύλου στρογγυλή κεφαλή τετράγωνος λαιμός Κοίλο

Βίδες ξύλου στρογγυλή κεφαλή τετράγωνος λαιμός Κοίλο