Βίδες ξύλου Κεφαλή βύθισης TF Χωρίς διάσπαση DIN 97+ NON FENDUE

Βίδες ξύλου Κεφαλή βύθισης TF Χωρίς διάσπαση DIN 97+ NON FENDUE

Βίδες ξύλου Κεφαλή βύθισης TF Χωρίς διάσπαση DIN 97+ NON FENDUE