Βίδες ξύλου Βίδα αυτοδιάτρησης Εξαγωνική κεφαλή TORX

Βίδες ξύλου Βίδα αυτοδιάτρησης Εξαγωνική κεφαλή TORX

Βίδες ξύλου Βίδα αυτοδιάτρησης Εξαγωνική κεφαλή TORX