ΕΥΡΩ Οβάλ κυλινδρική κεφαλή TCB Βίδα Pozi με εγκοπή

ΕΥΡΩ Οβάλ κυλινδρική κεφαλή TCB Βίδα Pozi με εγκοπή

ΕΥΡΩ Οβάλ κυλινδρική κεφαλή TCB Βίδα Pozi με εγκοπή