Βίδα Spax Βίδες ξύλου Επίπεδη κεφαλή T-STAR TORX 4 CUT WIROX

Βίδα Spax Βίδες ξύλου Επίπεδη κεφαλή T-STAR TORX 4 CUT WIROX