Βίδες PVC ΤΡΙΛΟΒΟΣ Οβάλ κυλινδρική κεφαλή TCB TORX Σπείρωμα 45

Βίδες PVC ΤΡΙΛΟΒΟΣ Οβάλ κυλινδρική κεφαλή TCB TORX Σπείρωμα 45

Βίδες PVC ΤΡΙΛΟΒΟΣ Οβάλ κυλινδρική κεφαλή TCB TORX Σπείρωμα 45