Ράβδος με σπείρωμα και Καρφίτσα

Ράβδος με σπείρωμα και Καρφίτσα