Ράβδος με σπείρωμα

Ράβδος με σπείρωμα - Fixomax

Ράβδος με σπείρωμα