Μεταλλικές βίδες Οβάλ ευρεία κυλινδρική κεφαλή TCBL

Μεταλλικές βίδες Οβάλ ευρεία κυλινδρική κεφαλή TCBL

Μεταλλικές βίδες Οβάλ ευρεία κυλινδρική κεφαλή TCBL