Βίδα αυτοδιάτρησης Εξαγωνική κεφαλή Ροδέλα στεγανοποίησης

Βίδα αυτοδιάτρησης Εξαγωνική κεφαλή Ροδέλα στεγανοποίησης

Βίδα αυτοδιάτρησης Εξαγωνική κεφαλή Ροδέλα στεγανοποίησης