Βίδα αυτοδιάτρησης Κεφαλή βύθισης TF Phillips Σπείρωμα λαμαρίνας

Βίδα αυτοδιάτρησης Κεφαλή βύθισης TF Phillips Σπείρωμα λαμαρίνας

Βίδα αυτοδιάτρησης Κεφαλή βύθισης TF Phillips Σπείρωμα λαμαρίνας