Βίδα αυτοδιάτρησης Οβάλ κυλινδρική κεφαλή TCB Phillips Σπείρωμα

Βίδα αυτοδιάτρησης Οβάλ κυλινδρική κεφαλή TCB Phillips Σπείρωμα

Βίδα αυτοδιάτρησης Οβάλ κυλινδρική κεφαλή TCB Phillips Σπείρωμα