Βίδα αυτοδιάτρησης Εξαγωνική κεφαλή Σπείρωμα λαμαρίνας DIN 7504

Βίδα αυτοδιάτρησης Εξαγωνική κεφαλή Σπείρωμα λαμαρίνας DIN 7504

Βίδα αυτοδιάτρησης Εξαγωνική κεφαλή Σπείρωμα λαμαρίνας DIN 7504