Βίδα αυτοδιάτρησης Κεφαλή βύθισης TF Phillips Για Πτερύγια DIN 7504

Βίδα αυτοδιάτρησης Κεφαλή βύθισης TF Phillips Για Πτερύγια DIN 7504

Βίδα αυτοδιάτρησης Κεφαλή βύθισης TF Phillips Για Πτερύγια DIN 7504