Βίδα αυτοκόλλησης Εξαγωνική κεφαλή Βάση φλάντζας Ομαλή DIN 7500

Βίδα αυτοκόλλησης Εξαγωνική κεφαλή Βάση φλάντζας Ομαλή DIN 7500

Βίδα αυτοκόλλησης Εξαγωνική κεφαλή Βάση φλάντζας Ομαλή DIN 7500