Βίδα αυτοκόλλησης Σπείρωμα Μέταλλα Κεφαλή βύθισης TF Phillips

Βίδα αυτοκόλλησης Σπείρωμα Μέταλλα Κεφαλή βύθισης TF Phillips

Βίδα αυτοκόλλησης Σπείρωμα Μέταλλα Κεφαλή βύθισης TF Phillips