Βίδα αυτοκόλλησης Κεφαλή βύθισης TF Βίδα Pozi DIN 7500M+ TRILOBEE + VS3130

Βίδα αυτοκόλλησης Κεφαλή βύθισης TF Βίδα Pozi DIN 7500M+ TRILOBEE + VS3130

Βίδα αυτοκόλλησης Κεφαλή βύθισης TF Βίδα Pozi DIN 7500M+ TRILOBEE + VS3130