Βίδα αυτοδιάτρησης Κεφαλή με θόλο μεγάλο SR

Βίδα αυτοδιάτρησης Κεφαλή με θόλο μεγάλο SR

Βίδα αυτοδιάτρησης Κεφαλή με θόλο μεγάλο SR