Βίδα αυτοδιάτρησης Οβάλ κυλινδρική κεφαλή TCB Phillips Χωρίς Με

Βίδα αυτοδιάτρησης Οβάλ κυλινδρική κεφαλή TCB Phillips Χωρίς Με

Βίδα αυτοδιάτρησης Οβάλ κυλινδρική κεφαλή TCB Phillips Χωρίς Με