Βίδα αυτοκόλλησης Κεφαλή βύθισης TF TORX DIN 7500P+ 6 LOBES,VS3130

Βίδα αυτοκόλλησης Κεφαλή βύθισης TF TORX DIN 7500P+ 6 LOBES,VS3130

Βίδα αυτοκόλλησης Κεφαλή βύθισης TF TORX DIN 7500P+ 6 LOBES,VS3130