Βίδα αυτοδιάτρησης Εξαγωνική κεφαλή Βάση φλάντζας Ομαλή DIN

Βίδα αυτοδιάτρησης Εξαγωνική κεφαλή Βάση φλάντζας Ομαλή DIN

Βίδα αυτοδιάτρησης Εξαγωνική κεφαλή Βάση φλάντζας Ομαλή DIN