Βίδα αυτοκόλλησης Εξαγωνική κεφαλή DIN 7500D DIN 7500D+ SANS EMBASE,VS3130

Βίδα αυτοκόλλησης Εξαγωνική κεφαλή DIN 7500D DIN 7500D+ SANS EMBASE,VS3130

Βίδα αυτοκόλλησης Εξαγωνική κεφαλή DIN 7500D DIN 7500D+ SANS EMBASE,VS3130