Βίδα αυτοκόλλησης Σπείρωμα Μέταλλα Κυλινδρική κεφαλή TC Phillips

Βίδα αυτοκόλλησης Σπείρωμα Μέταλλα Κυλινδρική κεφαλή TC Phillips

Βίδα αυτοκόλλησης Σπείρωμα Μέταλλα Κυλινδρική κεφαλή TC Phillips