Βίδα αυτοκόλλησης Κυλινδρική κεφαλή TC TORX DIN 7500Ε DIN 7500E +6LOBES,VS3130

Βίδα αυτοκόλλησης Κυλινδρική κεφαλή TC TORX DIN 7500Ε DIN 7500E +6LOBES,VS3130

Βίδα αυτοκόλλησης Κυλινδρική κεφαλή TC TORX DIN 7500Ε DIN 7500E +6LOBES,VS3130