Βίδα αυτοδιάτρησης Οβάλ κυλινδρική κεφαλή TCB TORX DIN 7504+ 6 LOBES,VS3124

Βίδα αυτοδιάτρησης Οβάλ κυλινδρική κεφαλή TCB TORX DIN 7504+ 6 LOBES,VS3124

Βίδα αυτοδιάτρησης Οβάλ κυλινδρική κεφαλή TCB TORX DIN 7504+ 6 LOBES,VS3124