Βίδα αυτοδιάτρησης Εξαγωνική κεφαλή Πλάκα τοποθέτησης DIN 7504K+

Βίδα αυτοδιάτρησης Εξαγωνική κεφαλή Πλάκα τοποθέτησης DIN 7504K+

Βίδα αυτοδιάτρησης Εξαγωνική κεφαλή Πλάκα τοποθέτησης DIN 7504K+