Βίδα αυτοδιάτρησης Κεφαλή βύθισης TF TORX

Βίδα αυτοδιάτρησης Κεφαλή βύθισης TF TORX

Βίδα αυτοδιάτρησης Κεφαλή βύθισης TF TORX