Βίδα αυτοδιάτρησης Κεφαλή βύθισης TF TORX DIN 7504P+ 6LOBES+CRA,VS3124

Βίδα αυτοδιάτρησης Κεφαλή βύθισης TF TORX DIN 7504P+ 6LOBES+CRA,VS3124

Βίδα αυτοδιάτρησης Κεφαλή βύθισης TF TORX DIN 7504P+ 6LOBES+CRA,VS3124