Βίδες ξύλου Οβάλ βυθιζόμενη κεφαλή TFB Βίδα Pozi

Βίδες ξύλου Οβάλ βυθιζόμενη κεφαλή TFB Βίδα Pozi

Βίδες ξύλου Οβάλ βυθιζόμενη κεφαλή TFB Βίδα Pozi