Μεταλλικές βίδες Οβάλ ευρεία κυλινδρική κεφαλή TCBL Κοίλο

Μεταλλικές βίδες Οβάλ ευρεία κυλινδρική κεφαλή TCBL Κοίλο

Μεταλλικές βίδες Οβάλ ευρεία κυλινδρική κεφαλή TCBL Κοίλο