Ράβδος με σπείρωμα Μήκος 1 μέτρο Αριστερό βήμα DIN 975 DIN

Ράβδος με σπείρωμα Μήκος 1 μέτρο Αριστερό βήμα DIN 975 DIN

Ράβδος με σπείρωμα Μήκος 1 μέτρο Αριστερό βήμα DIN 975 DIN