Ράβδος με σπείρωμα Μήκος 1 μέτρο ΠΑΣ75 DIN 975 DIN 975,VS3347,VS0104

Ράβδος με σπείρωμα Μήκος 1 μέτρο ΠΑΣ75 DIN 975 DIN 975,VS3347,VS0104

Ράβδος με σπείρωμα Μήκος 1 μέτρο ΠΑΣ75 DIN 975 DIN 975,VS3347,VS0104