Ράβδος με σπείρωμα Τραπεζοειδές Δεξιά 1 μέτρο DIN 975 DIN 103

Ράβδος με σπείρωμα Τραπεζοειδές Δεξιά 1 μέτρο DIN 975 DIN 103

1 DIN 975 DIN 103