Ράβδος με σπείρωμα Μήκος 1 μέτρο Κατηγορία Κατηγορία 10.9 DIN

Ράβδος με σπείρωμα Μήκος 1 μέτρο Κατηγορία Κατηγορία 10.9 DIN

Ράβδος με σπείρωμα Μήκος 1 μέτρο Κατηγορία Κατηγορία 10.9 DIN