Κάλυμμα κεφαλής Βίδες CHC BTR FHC försänkt huvud grepptyp invändig sexkant Κοίλο

Κάλυμμα κεφαλής Βίδες CHC BTR FHC försänkt huvud grepptyp invändig sexkant Κοίλο

Κάλυμμα κεφαλής Βίδες CHC BTR FHC försänkt huvud grepptyp invändig sexkant Κοίλο