Μπουλόνι αρότρου Κεφαλή βύθισης TF 1 Σπιρούνι Κατηγορία 8.8 DIN 604

Μπουλόνι αρότρου Κεφαλή βύθισης TF 1 Σπιρούνι Κατηγορία 8.8 DIN 604

Μπουλόνι αρότρου Κεφαλή βύθισης TF 1 Σπιρούνι Κατηγορία 8.8 DIN 604