Ελαστικός πείρος Ακατέργαστος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας

Ελαστικός πείρος Ακατέργαστος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας

Ελαστικός πείρος Ακατέργαστος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας