Ροζέτα Κωνικό Ορείχαλκος Ουρά Μ3 Βήμα 60

Ροζέτα Κωνικό Ορείχαλκος Ουρά Μ3 Βήμα 60

Ροζέτα Κωνικό Ορείχαλκος Ουρά Μ3 Βήμα 60