Καρφίτσα Διασπασμένη Χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας

Καρφίτσα Διασπασμένη Χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας

/