Κωνικό ρόδο ή βιδωτό κάλυμμα (1 ρόδο και 1 βιδωτό κύπελλο)

Κωνικό ρόδο ή βιδωτό κάλυμμα (1 ρόδο και 1 βιδωτό κύπελλο)

Κωνικό ρόδο ή βιδωτό κάλυμμα (1 ρόδο και 1 βιδωτό κύπελλο)