Κωνική ροζέτα ή βιδωτό κάλυμμα (1 ροζέτα και 1 βιδωτό κύπελλο)

Κωνική ροζέτα ή βιδωτό κάλυμμα (1 ροζέτα και 1 βιδωτό κύπελλο)

Κωνική ροζέτα ή βιδωτό κάλυμμα (1 ροζέτα και 1 βιδωτό κύπελλο)